Bestyrelsen i Aalestrup lokalafdeling består af følgende:


Formand     

Kirsten Bollerup
98641463
kirbollerup@gmail.com

Næstformand   
Inge Nielsen
29619961

Kasserer  
Margit Dalsgård Nielsen
21788624 / 98648285

Sekretær   
Poul Egon Hauge
98641834
poul.e.hauge@sager.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Jytte Bertelsen
40537044 / 98641128
preben.jytte@mail.dk

Revisor   
Frede Østrup
98641484

Revisor
Jørgen Fruergard
98641976