Bestyrelsen i Aalestrup lokalafdeling består af følgende:


Formand     

Kirsten Bollerup
98641463
kirbollerup@gmail.com

Næstformand   
Lisbeth Huus
98641365

Kasserer  
Jytte Bertelsen

Sekretær   
Poul Egon Hauge
98641834
poul.e.hauge@sager.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Inge Nielsen

Revisor   
Frede Østrup
98641484

Revisor
Jørgen Fruergard
98641976