Bestyrelsen i Aalestrup lokalafdeling består af følgende:


Formand     
Kirsten Bollerup
98641463
kirbollerup(snabel-a)gmail.com

Næstformand og Kasserer  
Margit Søndertoft Nielsen
21788624 / 98648285

Sekretær   
Knud Rasmussen

20142388 / kr(snabel-a)netek.dk

Menigt bestyrelsesmedlem
Jytte Bertelsen
40537044
preben.jytte(snabel-a)mail.dk

Menigt bestyrelsesmedlem (web og PR)
Anders Nielsen
40531901 / asnkms(snabel-a)zajt.dk

Menigt bestyrelsesmedlem
Sys Monrad

24783810 / sys.monrad(snabel-a)mail.tele.dk


Revisor   
Frede Østrup
98641484

Revisor
Jørgen Fruergard
98641976


Programudkast 2020 – 2021 – klik på dette link

Næste arrangement – Skumringsaften 2021